Kinderopvangtoeslag

Peuterspeelzalen zijn nu kinderdagverblijven, wellicht heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Op 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking getreden. Dit houdt in dat peuterspeelzalen vanaf 1 januari 2018 moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Heeft u een kind op de peuterspeelzaal? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 mogelijk recht op kinderopvangtoeslag!

Voorwaarden

Er zijn twee belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag als uw kind op de peuterspeelzaal zit:

  • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus
  • U betaalt zelf een deel van de kosten van de kinderopvang.

Naast deze voorwaarden dient u een contract te hebben met een geregistreerde kinderopvang, u en uw toeslagpartner dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben of een geldige verblijfsvergunning, u krijgt kinderbijslag, een pleegzorgbijdrage of u onderhoudt het kind in belangrijke mate, uw kind staat ingeschreven op uw woonadres en zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen met uw Digid via www.toeslagen.nl.

Twijfelt u of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan kunt u op www.toeslagen.nl een proefberekening maken. Komt u er alsnog niet uit of wordt uw aanvraag afgewezen en is dat volgens u onjuist? Kom dan langs op een van onze spreekuren.