Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden Ringbaan West

28 augustus 2022
28 augustus 2022 Jeroen Jaspers

For English, scroll down below

Van 17 september tot en met medio december 2022 zijn er werkzaamheden aan de Ringbaan West. Hierdoor is ons pand moeilijker bereikbaar. Op de Ringbaan West is maar één rijbaan voor auto’s en de fietsoversteekplaatsen zijn tijdens de werkzaamheden op een andere plek. De werkzaamheden zullen zorgen voor vertraging.

Lees hieronder hoe u ons kunt bereiken.

Als u met de auto komt

Het is niet mogelijk om vanaf de Ringbaan West de paralelweg naar ons pand op te komen.

Komt u vanaf het viaduct

  • Rij door tot de verkeerslichten op de kruising Ringbaan West/Dillenburglaan/Lage Witsiebaan. Sla hier rechtsaf de Dillenburglaan in.
  • Sla de eerste straat rechtsaf (Nassaustraat) en rij deze uit.
  • Aan het einde van de straat slaat u rechtsaf (Tongerlose Hoefstraat) en meteen weer linksaf (paralelweg Ringbaan West) ons kantoor bevindt zich bijna aan het einde.

Komt u vanaf de Hasseltrotonde

  • Sla bij de verkeerslichten op de kruising Ringbaan West/Dillenburglaan/Lage Witsiebaan. Sla hier linksaf de Dillenburglaan in.
  • Sla de eerste straat rechtsaf (Nassaustraat) en rij deze uit.
  • Aan het einde van de straat slaat u rechtsaf (Tongerlose Hoefstraat) en meteen weer linksaf (paralelweg Ringbaan West) ons kantoor bevindt zich bijna aan het einde.

Let op: er geldt betaald parkeren aan de Ringbaan West en er zijn naar beperkt plekken.

Als u met de fiets komt

U kunt met de fiets ter hoogte van de moskee niet de Ringbaan West oversteken. U kunt oversteken op het kruispunt Ringbaan West/Hart van Brabantlaan/Professor Cobbenhagenlaan. Ook kunt u de Ringbaan West oversteken ter hoogte van de Tongerlose Hoefstraat.

Als u met de bus komt

De bushalte aan de Wandelboslaan vervalt. U kunt met lijn 1, 136, 300, 301, 327 en 328 uitstappen bij de halte Ringbaan West of met lijn 7 bij de bushalte Waterhoefstraat.

English

From 17 September to mid-December 2022, there will be road work on the Ringbaan West. This makes our building more difficult to reach. There is only one lane for cars on Ringbaan West and the bicycle crossings will be in a different location during the work. The work will cause delays.

Read below how to reach us.

If you come by car
It is not possible to enter the parallel road from the Ringbaan West to our building.

Coming from the viaduct
• Continue until the traffic lights at the intersection Ringbaan West/Dillenburglaan/Lage Witsiebaan. Turn right here into Dillenburglaan.
• Turn right at the first street (Nassaustraat) and drive out.
• At the end of the street turn right (Tongerlose Hoefstraat) and immediately left again (paralelweg Ringbaan West) our office is almost at the end.

Coming from the roundabout (Hasseltrotonde)
• At the traffic lights, turn onto the Ringbaan West/Dillenburglaan/Lage Witsiebaan intersection. Turn left here into Dillenburglaan.
• Turn right at the first street (Nassaustraat) and drive out.
• At the end of the street turn right (Tongerlose Hoefstraat) and immediately left again (paralelweg Ringbaan West) our office is almost at the end.

Please note: there is paid parking at the Ringbaan West and there are limited places.

If you come by bike
You cannot cross the Ringbaan West by bike near the mosque. You can cross the road at the intersection Ringbaan West/Hart van Brabantlaan/Professor Cobbenhagenlaan. You can also cross the Ringbaan West at the Tongerlose Hoefstraat.

If you come by bus
The bus stop on Wandelboslaan will be cancelled. You can get off with lines 1, 136, 300, 301, 327 and 328 at bus stop Ringbaan West or with line 7 at the bus stop Waterhoefstraat.