Mijn werkgever is failliet, heb ik recht op loon?

25 mei 2021 Jacqueline Willemen

Olga* werkt bij een werkgever. De laatste twee maanden heeft zij geen loon ontvangen. De werkgever is pas geleden failliet verklaard. Olga wil weten of zij recht heeft op loon.

Faillissement

Bij een faillissement heeft een bedrijf zoveel schulden, dat ze deze niet meer kunnen betalen. De rechter spreekt dan het faillissement aan. Ook wijst de rechter een curator aan. De curator moet het faillissement afhandelen. De curator is op dat moment de baas over het bedrijf.

De arbeidsovereenkomst loopt door

Bij een faillissement loopt de arbeidsovereenkomst door. U moet dus blijven werken en u heeft recht op loon. De curator beslist of uw arbeidsovereenkomst wel of niet wordt opgezegd.

Faillissementsuitkering

Als uw werkgever het loon niet meer kan betalen, dan kunt u dit melden bij het UWV. Als u wordt ontslagen wegens het faillissement, dan kunt u een faillissementsuitkering krijgen. Het UWV betaalt dan het loon over maximaal dertien weken voor het ontslag, het loon tijdens de opzegtermijn, het vakantiegeld, vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen en de pensioenpremie tot een jaar voor het ontslag. U moet de uitkering binnen 26 weken nadat u geen loon heeft ontvangen, aanvragen.

Als u niet wordt ontslagen door de werkgever, dan heeft u geen recht op een faillissementsuitkering. In dat geval moet de werkgever u door blijven betalen.

Heeft u vragen over uw loon of arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 013-5353135 (maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur);

Via deze website en klik op ‘stel uw juridische vraag’.