RECHTSWINKEL TILBURG TIJDENS DE ZOMERPERIODE 

9 juli 2021 Jacqueline Willemen

Tijdens de vakantieperiode biedt de Rechtswinkel Tilburg beperkte dienstverlening. In de periode 19 juli tot en met 20 augustus 2021 kunt u ons als volgt bereiken: 

TELEFONISCH SPREEKUUR 

U kunt uw vraag stellen tijdens het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur. U kunt bellen naar 013-5353135. 

VIA ONZE WEBSITE 

U kunt uw vraag stellen via onze website: www.rechtswinkeltilburg.nl. Klik op ‘Stel uw juridische vraag’. Binnen vijf werkdagen ontvangt u bericht.  

VIA ONZE BRIEVENBUS 

Kunt u uw vraag niet telefonisch of via de website stellen, dan mag u de documenten die over uw vraag gaan bij ons in de brievenbus aan de Ringbaan West 96 in Tilburg doen. Vergeet niet om uw naam en telefoonnummer op de documenten te schrijven. Binnen vijf werkdagen wordt er contact met u opgenomen. Voorkom dat u uw documenten in de verkeerde brievenbus doet, bel eerst aan voordat u de documenten in de brievenbus doet. 

WAT DOEN WIJ IN DEZE PERIODE VOOR U? 

Tijdens de zomervakantie geven wij u juridisch advies. Heeft u verdere hulp nodig bij uw geschil, dan wordt beoordeeld of uw vraag spoedeisend is. Alleen spoedeisende zaken worden direct in behandeling genomen. Is uw geschil niet spoedeisend? Dan wordt, indien u dat wilt, een vervolgafspraak gemaakt voor een (bel)afspraak na 20 augustus 2021. 

WANNEER ZIJN ER WEER SPREEKUREN OP KANTOOR? 

Wij hopen eind augustus weer spreekuren te kunnen openen op ons kantoor. Hierbij houden wij rekening met de maatregelen zoals die op dat moment gelden. In augustus zullen wij u hier verder over informeren. 

 

During the summer period, our services are limited. In the period from July 19 until August 20, 2021, you can reach us as follows: 

BY PHONE 

You can ask your question during the consultation hours by phone. These consultation hours are from Monday until Friday between 09:00 and 12:00. You can call: 013-5353135. 

VIA OUR WEBSITE 

You can ask your question via the form on our website: www.rechtswinkeltilburg.nl, click on the button ‘Stel uw juridische vraag’. You receive a message within five working days. 

VIA OUR MAILBOX 

If you’re unable to ask your question by telephone or via our website, you can put your documents relating to your question in our mailbox from our office at the address Ringbaan West 96 in Tilburg. Please, mention to write your name and phone number on the documents. We will contact you within five working days. Tu be sure that you put the documents in the right mailbox, please ring on the bell before you put the documents in the mailbox. 

WHAT DO WE DO FOR YOU DURING THE SUMMER PERIOD? 

During the summer period, we give you legal advice. If you need further assistance with your dispute, we will help you only if your dispute is urgent. If your dispute is not urgent, then, if you wish, a follow-up appointment will be made for the period after the 20st of August, 2021. 

WHEN WILL THE CONSULTATION HOURS BE START AGAIN? 

We hope to be able to open our consultation hours at our office at the end of August. This depends on the measures that apply at that time. We will inform you further about this in August.