Update procedures Nieuwlandstraat

10 juli 2023
10 juli 2023 Jeroen Jaspers

Zoals eerder op deze website vermeld heeft de kantonrechter een themazitting gehouden in de procedures over de bestuurders die in 2021 een boete hebben gekregen in de Nieuwlandstraat. In de uitspraken in de zaken die tijdens die zitting zijn behandeld, heeft de rechter bepaald dat de boetes die bestuurders hebben gekregen tussen 1 juli en 2 november 2021 van tafel moeten, mits de bestuurder op tijd beroep heeft aangetekend. De kantonrechter heeft het CVOM gevraagd of zij de rest van de procedures nog willen voortzetten of dat het CVOM het zonder tussenkomst van de rechter gaat oplossen.

Sinds vorige week ontvangt de Rechtswinkel Tilburg brieven van het CVOM. In de brief doet het CVOM het voorstel om de boete te vernietigen en het betaalde bedrag van € 159,- terug te betalen. Hiervoor moet de bestuurder wel toestemming geven. Zodra de brief in uw procedure is ontvangen, krijgt u van ons bericht.