Onze werkwijze

Een heldere werkwijze voor alle partijen

Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur

Uw juridische vraag kunt u elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur stellen via 013 5353135 of via onze website door hier te klikken.

U kunt ook bij ons langskomen:

Maandag, dinsdag en donderdag: tussen 14:00 en 17:00 uur (zonder afspaak)

Dinsdag tussen 17:00 en 19:00 uur en woensdag tussen 14:00 en 17:00 uur op afspraak (bel op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur om een afspraak te maken)

 

Contactgegevens

Rechtswinkel Tilburg
Ringbaan West 96
5046 VA Tilburg

Tel.: 013 – 535 31 35
Fax: 013 – 535 42 81
E-mail: contact@rechtswinkeltilburg.nl

(niet voor juridisch advies)

NL43INGB0002465956
KvK 41095031

Procedure

Zodra u tijdens het spreekuur aan de beurt bent, wordt u te woord gestaan door één van onze juristen. Zij maken in maximaal 20 minuten een eerste inschatting van uw probleem en proberen u direct te adviseren of door te verwijzen. Indien de zaak geschikt is voor behandeling, volgt een tweede gesprek met een van de medewerkers. Vervolgens gaat deze medewerker voor u aan de slag. U kunt hierbij denken aan een informatiebrief, contact met wederpartij of onderhandeling. Onze medewerkers procederen ook indien nodig.

Voor het maken van een afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met de Rechtswinkel. U kunt iedere werkdag bellen tussen 9.00 en 12.00 uur. In verband met het naleven van de coronarichtlijnen dient u alleen naar de afspraak te komen. Bent u verkouden of grieperig komt u dan niet naar de afspraak en geef dit aan ons door.

Wilt u hulp bij het invullen van een formulier (geen aangifte Inkomstenbelasting) of het aanvragen van een DigiD dan kunt u een afspraak maken voor  het spreekuur.

Klachtenprocedure

Mocht u ergens ontevreden over zijn, dan nodigen wij u uit dit te melden bij de desbetreffende persoon. Hopelijk kunt u dan tot een passende oplossing komen.
Komt u er samen niet uit? Maak uw klacht dan als volgt kenbaar:

Uw klacht gaat over het gedrag van een medewerker

Voelt u zich niet goed bejegend door een medewerker? Ga dan eerst in gesprek met de medewerker. Komt u er met hem of haar niet uit? Dan kunt u uw klacht aan het bestuur voorleggen. Dit kan per e-mail: bestuur@rechtswinkeltilburg.nl en per post:

Stichting Rechtswinkel Tilburg
t.a.v. het bestuur
Postbus 278
5000 AG TILBURG

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht neemt een van de bestuursleden contact met u op om de behandeling van uw klacht te bespreken. Het streven is dat uw klacht wordt afgehandeld binnen zes weken na ontvangst van uw klacht. Deze afhandeling zal het definitieve standpunt van de organisatie inhouden. Hiertegen staat geen beroep meer open.

Uw klacht gaat over de behandeling van uw dossier

Bent u het niet eens met de manier waarop uw dossier wordt behandeld of hebben wij volgens u een fout gemaakt? Ga dan eerst in gesprek met de medewerker die uw dossier behandelt. Komt u er met hem of haar niet uit? Neem dan contact op met de teamleider. Dit kan per e-mail: contact@rechtswinkeltilburg.nl (vermeld in het onderwerp ‘klacht, uw dossiernummer en t.a.v. de teamleider’)

U kunt ook een brief sturen naar

Stichting Rechtswinkel Tilburg
t.a.v. de coördinator
Postbus 278
5000 AG TILBURG

De coördinator stuurt uw brief door aan de teamleider van uw dossierbehandelaar. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht neemt de teamleider contact met u op om de behandeling van uw klacht te bespreken. Het streven is dat uw klacht wordt afgehandeld binnen zes weken na ontvangst van uw klacht.

Mocht u van oordeel zijn dat door de onjuiste behandeling van uw dossier er schade is ontstaan waarvoor de Rechtswinkel Tilburg aansprakelijk is, dan zal de teamleider nadat hij contact met u heeft gehad, de klacht doorsturen naar het bestuur. In dat geval zal het bestuur binnen zes weken na ontvangst van uw klacht een beslissing nemen over uw klacht.

Deze afhandeling zal het definitieve standpunt van de organisatie inhouden. Hiertegen staat geen beroep meer open.