Onze specialisaties

Wij komen gratis voor u op

De Rechtswinkel probeert u tijdens het spreekuur, het telefonisch spreekuur en via het formulier op onze website antwoord te geven op iedere juridische vraag. We nemen echter niet iedere juridische vraag in behandeling.

De Rechtswinkel is gespecialiseerd in vier rechtsgebieden: arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, consumentenrecht en huurrecht. Hieronder kunt u lezen welke vragen hier zoal onder vallen.

Arbeidsrecht

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot uw arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst, zoals over het recht op vakantiedagen en vakantiegeld, de transitievergoeding, uw loonstroken of wijzigingen in uw arbeidsovereenkomst kunt u bij de Rechtswinkel terecht.

De Rechtswinkel kan u ook informeren indien u vragen heeft over uw CAO. Indien u problemen heeft met de uitbetaling van uw loon of vragen heeft over (dreigend) ontslag kunt u bij de Rechtswinkel terecht.

In gevallen met een spoedeisend belang, zoals bij ontslag op staande voet, kan de Rechtswinkel uw vraag niet in behandeling nemen. Wel kunt u bij ons terecht voor een goede doorverwijzing naar andere juridisch hulpverleners. De Rechtswinkel staat alleen werknemers en uitzendkrachten bij, geen werkgevers.

Sociale zekerheidsrecht

Ons land kent een uitgebreide regelgeving als het gaat om uitkeringen en regelingen voor burgers met een laag inkomen of burgers die geen inkomen hebben. De Rechtswinkel kan u helpen met vragen en problemen rondom uw inkomen en uitkering. Voorbeelden hiervan zijn vragen over uw Bijstanduitkering, WW-uitkering en AOW-uitkering.

Ook indien u wil weten of u aanspraak kunt maken op regelingen en voorzieningen kunt u bij de Rechtswinkel terecht. Wellicht heeft u recht op huur- en zorgtoeslag, een regeling van de gemeente, zoals de Meedoenregeling of kwijtschelding van de gemeentelijke en waterschapsbelasting. De Rechtswinkel kan u tevens bijstaan in bezwaar en beroepsprocedures, wanneer u het niet eens bent met een besluit van de overheid omtrent uw uitkering.

De Rechtswinkel kan u niet in alle gevallen helpen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om complexe vragen rondom ziekte of arbeidsongeschiktheid, zullen wij samen met u op zoek gaan naar een andere juridisch hulpverlener die uw zaak in behandeling kan nemen.

Consumentenrecht

Indien u, als consument, een geschil heeft met een verkoper kunt u bij de Rechtswinkel terecht. U kunt hierbij denken aan een aankoop die niet goed is, het niet geleverd krijgen van uw aankoop, problemen met uw abonnement of een factuur waar u het niet mee eens bent.

Ook geschillen met betrekking tot reizen, verzekeringen en de levering van diensten en aanneming van werk  kunt u aan ons voorleggen. De Rechtswinkel behandelt geen zaken die betrekking hebben op de koop en verkoop tussen twee particulieren.

De Rechtswinkel zal u in consumentenzaken informeren, in overleg met u de verkoper aanspreken en, indien nodig, het geschil voorleggen aan een Geschillencommissie of aan de Kantonrechter. Soms kan de Rechtswinkel uw zaak niet in behandeling nemen, bijvoorbeeld wanneer het financiële belang te hoog is. In dat geval zullen wij samen met u op zoek gaan naar de juiste doorverwijzing naar een andere juridisch hulpverlener.

De Rechtswinkel staat alleen consumenten bij, geen verkopers. Indien uw probleem uitsluitend te maken heeft met de afbetaling van schulden, dan zullen wij u doorverwijzen naar een schuldhulpverleningsinstantie.

Huurrecht

Huurders van woonruimte die vragen hebben over hun huurovereenkomst kunnen bij de Rechtswinkel terecht. Vooraf, tijdens en na de looptijd van een huurovereenkomst kunnen allerlei vragen en problemen ontstaan. Het kan dan gaan om vragen met betrekking tot de huurprijs, servicekosten, bemiddelingskosten, onderhoud en gebreken, renovatie en woningverbetering, de opzegging van de huurovereenkomst en de waarborgsom.

De Rechtswinkel kan u informatie en advies geven. Indien er problemen of geschillen ontstaan, kan de Rechtswinkel u bijstaan. In zaken met een spoedeisend belang kan de Rechtswinkel u niet bijstaan. In dat geval gaan wij samen met u op zoek naar een andere juridisch hulpverlener. De Rechtswinkel staat in huurzaken uitsluitend huurders van woonruimte bij, geen verhuurders en huurders van bedrijfsruimte.

Overig

Naast de vier rechtsgebieden die hiervoor beschreven zijn, helpt de Rechtswinkel u ook wanneer u bezwaar wil aantekenen tegen uw verkeersboete, aanslag motorrijtuigenbelasting en aanslag gemeentelijke en waterschapsbelasting. Mocht u een juridische vraag of probleem hebben die niet in behandeling genomen kan worden door de Rechtswinkel, dan zullen wij samen met u op zoek gaan naar een geschikte juridisch hulpverlener.