Huurverhoging? Wat kan ik verwachten?

3 april 2023
3 april 2023 Jeroen Jaspers

Veel huurders ontvangen deze maand een brief met daarin een bericht over de huurverhoging. Mag de verhuurder dat zomaar doen, wat zijn de regels voor de verhoging, hoe hoog mag deze verhoging zijn? Dat zijn allemaal vragen die u te binnen kunnen schieten.

De Rijksoverheid bepaalt in veel gevallen met hoeveel procent uw huur mag worden verhoogd. Hoe hoog deze verhoging is hangt  af van een aantal factoren. Onder andere wordt de hoogte van de verhoging bepaald in wat voor woning u woont, een sociale huurwoning of een huurwoning in de vrije sector kan van invloed zijn. Maar ook uw inkomen kan in sommige gevallen een rol spelen bij de verhoging van uw huur.

 

Sociale huurwoning

Om te beginnen moet u weten of u in een sociale huurwoning woont. Om te bepalen of uw woning een sociale huurwoning is moet u weten of uw huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens ligt. De liberalisatiegrens is een door de overheid vastgestelde grens die aangeeft wanneer een huurwoning in de sociale huursector valt of in de vrije sector. Deze grens wordt bepaald aan de hand van de ingangsdatum van uw huurovereenkomst. Ligt uw huur lager dan de liberalisatiegrens in het jaar dat uit huurovereenkomst in is gegaan, dan woont u in een sociale huurwoning. De liberalisatiegrens ligt voor woningen 2023 op € 808,06 per maand. Heeft u een huurovereenkomst voor 2023 getekend, kijk dan hier om uw liberalisatiegrens te achterhalen.

Huurverhoging sociale huurwoning

Wil uw verhuurder de huur verhogen dan is hij wel gebonden aan een aantal regels. Zo mag hij voor huurwoningen in de sociale sector die een huurprijs hebben van € 300,- of hoger verhogen met een percentage van maximaal 3,1% . Bij woningen met een huur lager dan € 300,- mag de huur met € 25,- worden verhoogd. Uw verhuurder mag uw huur verder verhogen, buiten die 3,1%, onder een aantal voorwaarden. Als hij de woning heeft verbeterd mag hij de huur verhogen. De verhuurder moet wel van tevoren toestemming vragen om de woning te verbeteren. Ook als u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen heeft mag de huur extra worden verhoogd.

Inkomsten afhankelijke verhoging Laag inkomen Hoger middeninkomen Hoog inkomen
Een persoonshuishouden Tot €48.836,- €48.836,- tot €57.573,-  Vanaf €57.573,-
Meer persoonshuishouden

 

Tot €56.513,- €56.513,- tot €76.764,- Vanaf €76.764,-
Maximale verhoging Alleen de wettelijke verhoging van 3,1% €50,- €100,-

Is uw woning een sociale huurwoning en bent u het niet eens met uw huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. Komt u er samen niet uit dan kunt u nog de Huurcommissie inschakelen.

Huurverhoging vrije sector

In de vrije sector ligt het iets anders dan bij de sociale huurwoningen. Door een wetswijziging in 2022 heeft de overheid een nieuwe restrictie gelegd op de verhoging van de huur prijs in de vrije sector. Namelijk het inflatiecijfer plus 1 procent of de loonontwikkeling plus 1 procent. Uw maximale huurverhoging is volgens die wet dan het laagste getal van die twee. Een verhuurder mag uw huurprijs met 4,1% verhogen per jaar. Ook hier geldt dat de verhuurder de huur verder mag verhogen indien hij de woning heeft verbeterd.

Voor de vrije sector kunt u in de eerste zes maanden van uw huurcontract de Huurcommissie vragen om uw aanvangshuur te beoordelen. Zijn die zes maanden al voorbij, dan kunt u bij de Huurcommissie terecht als het is afgesproken in uw huurcontract of als dat in de algemene voorwaarden staat. Is dat niet het geval dan kunt u met uw huurbaas afspreken het geschil voor te leggen bij de Huurcommissie.

De regels voor de huurverhoging gaan in vanaf 1 juli 2023. Bij een sociale huurwoning moet de verhuurder 2 maanden voor de huurverhoging een brief aan u sturen met de aankondiging van de huurverhoging. Dit betekent dat u de brief op of voor 30 april moet krijgen wil de huurverhoging 1 juli ingaan. In de vrije sector geldt dat de huur automatisch wordt verhoogd zoals in uw contract staat. De verhoging mag natuurlijk niet boven wettelijke bepaalde verhoging uitkomen, ook niet als het in uw contract staat.

Vragen over de huurverhoging

Heeft u vragen over de huurverhoging? Neem contact op met de Rechtswinkel Tilburg:

Telefonisch: maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur (ook om een afspraak te maken);

Tijdens het inloopspreekuur: maandag, dinsdag en donderdag tussen 14:00 en 17:00 uur;

Via de website: klik hier om uw vraag te stellen.