Kwijtschelding gemeentelijke Belastingen

15 februari 2024
15 februari 2024 Jacqueline Willemen

 

 

Deze maand (februari) ontvangt u de belastingaanslag van de gemeente in de (digitale) brievenbus.

De gemeente heft de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de onroerend zaakbelasting en de hondenbelasting. Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u de belastingaanslag niet te betalen.

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

* U heeft een inkomen op of onder het bijstandsniveau (laag inkomen);
* U heeft geen of onvoldoende vermogen (spaargeld);
* U heeft geen overwaarde op uw woning;
* U heeft geen (motor)voertuigen op uw naam staan die meer waard zijn dan € 3500,- of u kunt aantonen dat u dit (motor)voertuig onmisbaar is wegens invaliditeit of werk.

Wil u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding?                                                                                                                                                       Kijk op https://www.nibud.nl/tools/berekenuwrecht-nl/ berekent niet alleen uw recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, maar kijkt ook of u misschien in aanmerking komt voor andere regelingen in uw gemeente.

Aanvraag kwijtschelding afgewezen
Wanneer uw verzoek is afgewezen, dan kunt u binnen tien dagen na de afwijzing in beroep.

Heeft u geen belastingaanslag ontvangen
Misschien heeft u automatisch al kwijtschelding gekregen. Als u in een studentenhuis woont ontvangt de verhuurder in beginsel de belastingaanslag. Mogelijk wordt deze doorberekend aan u. U vindt dit in de huurovereenkomst.

Heeft u vragen over kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of hulp nodig bij de aanvraag? Is de WOZ-waarde te hoog vastgesteld, klopt uw belastingaanslag niet of wil u beroep aantekenen tegen de afwijzing van de aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?

Kom dan langs tijdens één van de spreekuren van Rechtswinkel Tilburg, Ringbaan West 96 Tilburg. Inloopspreekuren op maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 tot 17:00 uur. Ook kunt u elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur bellen via 013-5353135 voor het maken van een afspraak voor het afspraakspreekuur op dinsdag van 17:00 tot 19:30 uur of woensdag van 14:00 tot 17:00 uur.