Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

7 maart 2023
7 maart 2023 Jeroen Jaspers

Patrick* heeft sinds kort een bijstandsuitkering. Nadat zijn werkgever twee jaar geleden failliet is gegaan, heeft hij nog geen ander werk kunnen vinden. Inmiddels is Patrick door het beetje spaargeld dat hij had heen. Vorige week viel de aanslag voor de gemeentelijke belastingen op zijn deurmat. Het bedrag is veel te hoog voor Patrick. Hij wil weten of hij in aanmerking kan komen voor kwijtschelding van de gemeentelijk belastingen.

Let op: sommige informatie in dit artikel geldt alleen voor inwoners van de gemeente Tilburg

Basisregel: iedereen dient belasting te betalen

De basisregel is dat iedereen belasting moet betalen. Indien iemand dit niet in één keer kan, dan kan er een betalingsregeling worden getroffen. Alleen als iemand dit echt niet kan betalen, kan de belasting geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Het is aan de belastingplichtige, in dit geval Patrick om dit aan te tonen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u moet in de gemeente wonen waar de belasting betaald moet worden;
  • de belastingaanslag staat op uw naam;
  • u heeft geen overwaarde op zijn woning;
  • u heeft geen (motor)voertuigen in bezit die meer waard zijn dan € 2269,-, tenzij u het (motor)voertuig nodig heeft wegens ziekte, invaliditeit en/of werk;
  • u heeft geen draagkracht om de belasting te betalen.

Waar kan ik zien of ik in aanmerking kom voor kwijtschelding?

Via de website www.berekenuwrecht.nl kunt u zien of u in uw situatie in aanmerking komt voor kwijtschelding. Twijfelt u? Vraag dan altijd kwijtschelding aan. Dat kan via de website van uw gemeente. Lukt u dit niet zelf? Neem dan contact op met Formulierenhulp: 013-5498646 (inwoners van de gemeente Tilburg) of (inwoners van de gemeente Oisterwijk en Alphen-Chaam) met ons 013-5353135 (maandag tot en me vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur).

Ik heb geen belastingaanslag ontvangen

Wanneer u geen belastingaanslag heeft ontvangen, dan heeft de gemeente automatisch kwijtschelding verleend. U hoeft in dat geval niets te doen.

Ik heb de belasting al betaald

U kunt binnen drie maanden nog kwijtschelding aanvragen. Daarna is dit niet meer mogelijk.

Waar kan ik kwijtschelding aanvragen

De aanvraag voor kwijtschelding kunt u indienen bij uw gemeente:

Tilburg: https://www.tilburg.nl/inwoners/belastingen/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen/

Oisterwijk: https://www.oisterwijk.nl/belastingen-en-vergunningen/kwijtschelding-belastingen

Alphen Chaam: https://www.alphen-chaam.nl/kwijtschelding

Dongen: https://www.bwbrabant.nl/kwijtschelding

Mijn aanvraag is afgewezen

Indien de aanvraag voor kwijtschelding is afgewezen dan heeft u tien dagen om in beroep te gaan. Neem contact met ons op als u hier hulp bij nodig heeft. Wij kunnen u gratis helpen met het indienen van beroep tegen de afwijzing.

* Patrick is een gefingeerde naam