Mijn werkgever heeft geen werk voor mij. Heb ik recht op loon?

1 april 2020
1 april 2020 Jacqueline Willemen

Door de coronacrisis is het bij veel werkgevers veel rustiger dan normaal. Sommige bedrijven, bijvoorbeeld in de horeca, liggen zelfs helemaal stil. Wat betekent dit voor het recht op loon voor u als werknemer?

Geen werk geen loon, of toch wel?

De basisregel is dat een werknemer die de werkzaamheden niet heeft verricht geen recht heeft op doorbetaling van het loon. Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin de oorzaak van het niet verrichten van de werkzaamheden voor rekening komt van de werkgever. Aan de coronacrisis kunnen zowel de werknemer als werkgever niets doen. Toch heeft de werknemer recht op loon. De overheid heeft een regeling ontworpen voor werkgevers om een deel van de loonkosten te vergoeden.

NOW-regeling

Het kabinet wil voorkomen dat er door de coronacrisis veel werknemers werkloos worden. Vandaag wordt daarom de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de NOW regeling) gepubliceerd. Werkgevers die omzetverlies hebben, kunnen van de overheid een tegemoetkoming krijgen voor het loon dat zij moeten doorbetalen. De voorwaarde voor de werkgevers is dat zij het normale salaris blijven doorbetalen aan hun werknemers en dat zij geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen doen tijdens de periode dat zij gebruikmaken van de NOW regeling.

Ik ontvang geen loon

Ontvangt u op dit moment geen loon dan dient u dit te vorderen bij uw werkgever. Dit kan door de werkgever een e-mail of brief te schrijven waarin u hem hierop wijst. U kunt de werkgever eventueel ook wijzen op de NOW regeling.

Twijfelt u of u recht heeft op loon of komt u er met de werkgever niet uit? U mag voor advies naar ons bellen. De Rechtswinkel Tilburg is van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 013-5353135.