Ontvangt u een brief van Vesting Finance? Let dan op!

28 juni 2023
28 juni 2023 Jeroen Jaspers

De laatste tijd ontvangen veel mensen een brief van Vesting Finance. In de brief staat dat u een bedrag moet betalen. De meeste mensen die een brief hebben gekregen hebben geen idee waar de openstaande factuur over gaat. Als zij contact opnemen met Vesting Finance, blijkt vaak dat het een hele oude factuur is of dat de factuur niet van de persoon is die de brief heeft ontvangen.

Wat moet u doen als u een factuur ontvangt?

Als u een factuur krijgt waarvan u niet weet waar het overgaat, neem dan altijd eerst contact op met het incassobureau dat de brief heeft gestuurd. Vraag het incassobureau waar de factuur vandaan komt en vraag hier bewijs van. Betaal niet voordat u het bewijs heeft ontvangen.

Wanneer verjaart een factuur?

De meeste facturen verjaren na vijf jaar. Dat betekent dat als de schuldeiser vijf jaar niets van zich laat horen, u niet meer hoeft te betalen. Deze verjaring kan worden gestuit. Dat betekent dat de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen als de schuldeiser dit op tijd laat weten. Als de rechter in een uitspraak heeft geoordeeld dat u moet betalen, dan heeft de schuldeiser 20 jaar om u aan te spreken op de openstaande schuld. Als blijkt dat de factuur ouder is dan vijf jaar, dan kunt u aangeven dat de schuld is verjaard en dat u niet gaat betalen. De schuldeiser moet dan bewijzen dat de schuld niet is verjaard.

Als u er niet uitkomt

Als u er met het incassobureau niet uitkomt, neem dan contact op met de Rechtswinkel Tilburg. Dat kan op de volgende manieren:

Telefonisch: op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur (ook om een afspraak te maken)

Langskomen zonder afspraak: maandag, dinsdag en donderdag tussen 14:00 en 17:00 uur

Via de website: klik hier.