Veranderingen huurrecht

1 juli 2024
1 juli 2024 Jeroen Jaspers

Per 1 juli 2024 zijn er twee dingen veranderd in het huurrecht. Deze veranderingen gelden voor huurovereenkomsten die op of na 1 juli 2024 worden gesloten. In dit artikel leest u wat er is veranderd.

Wet vaste huurcontracten

Vanaf 1 juli 2024 mogen er alleen vaste huurcontracten worden gesloten. Dit betekent dat de verhuurder de huur niet zomaar kan opzeggen als het contract is afgelopen. De verhuurder heeft hiervoor een reden nodig die in de wet staat. Is uw huurovereenkomst vóór 1 juli 2024 ingegaan? Dan gelden de oude regels en mag de verhuurder de tijdelijke huurovereenkomst één maand voor de einddatum laten weten dat deze eindigt op de einddatum.

Uitzonderingen

Deze nieuwe regel geldt niet voor alle huurovereenkomsten. Er mag nog wel een tijdelijke huurovereenkomst gesloten worden in de volgende situaties:

  • Studenten;
  • Huurders die tijdens een renovatie van hun huurwoning tijdelijk ergens anders wonen;
  • Urgent woningzoekenden;
  • Huurders met een tweedekanscontract;
  • Wezen en nabestaanden die hun hoofdverblijf hadden in een woning die werd gehuurd door een huurder die is overleden;
  • Gescheiden ouders met een of meerdere minderjarige kinderen die dichtbij hun kinderen willen wonen;
  • Mensen die voor hun werk tijdelijk op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling of Texel woonruimte nodig hebben;
  • Statushouders die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn van definitieve huisvesting.

In deze situatie mag een tijdelijke huurovereenkomst worden gesloten voor maximaal twee jaar. De verhuurder moet uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de huurder laten weten dat de huurovereenkomst niet wordt verlengd. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door.

Wet betaalbare huur

Op 1 juli 2024 is ook de Wet betaalbare huur ingegaan. Deze wet regelt dat er voor meer woningen een maximale huurprijs geldt. De huurprijs wordt vastgesteld door de huurprijscheck van de Huurcommissie. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de huurprijs mag zijn.

Ook deze wet geldt voor huurovereenkomsten die op of na 1 juli 2024 zijn ingegaan, behalve voor woningen met 143 punten. Voor deze woningen geldt een maximale huurprijs. Als er in de huurovereenkomst een te hoge huurprijs staat, dan kunt u de verhuurder vragen om de huur te verlagen naar de maximale huurprijs. Werkt de verhuurder hier niet aan mee, dan kunt u de Huurcommissie vragen om hier uitspraak over te doen.

Klik hier voor meer informatie over de huurprijscheck.

Klik hier om te kijken of er door de Wet betaalbare huur voor u ook iets verandert.

Vragen

Heeft u vragen over uw huurovereenkomst of problemen met de verhuurder? Neem dan contact met ons op.